Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Voldoen de website en de praktijkvoering van Verloskundigen aan de Maas aan de AVG?
Er zijn door de praktijk allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er aan de nieuwe wetgeving voldaan wordt. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we een cookie- en privacymelding op de website geplaatst, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden. We hebben inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en we kunnen dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Alle cliënten worden actief geïnformeerd over het privacybeleid van de praktijk en ze krijgen een toestemmingsverklaring over welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd, wie deze in kan zien en wat de gang van zijn zaken is in geval van een datalek. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers).

Wijzigingen Privacy statement
Verloskundigen aan de Maas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2019.