Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Verloskundigen aan de Maas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij je persoonlijk contact op te nemen met de verloskundigen. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.

Verloskundigen aan de Maas adviseert iedereen ons privacy statement te lezen, zodat je kan nalezen hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.